هندوانه گلستان هندوانه طراوت هندوانه گلسار هندوانه برگ و گل
هندوانه کیک هندوانه کیک هندوانه عروس و داماد هندوانه عروس و داماد
هندوانه گل سرخ هندوانه گل سرخ هندوانه رز کشیده هندوانه رز کشیده
هندوانه کالسکه هندوانه کالسکه هندوانه پردیس هندوانه گل رز
هندوانه قو  هندوانه قلب هندوانه گل سرخ   هندوانه خورشیدی
 حکاکی کدو حکاکی کدو حکاکی کدو حکاکی خربزه
 حکاکی کدو  حکاکی کدو  خربزه قو تزیینات

طبق یلدا  کدو آفتابگردان  طبق تزیین شده

    طبق تزیین شده